Our Beacon Forum

Assalamuallikum or Salam o Rehmat/your location?
By:Shahzaib Khan
Date: Monday, 19 August 2019, 1:59 pm

Salam Shabir Sahab,

May nay dekha hai aap Assalamualikum ki jaga Salam or Rehmat kehty hain, is ki koi khas waja hai.

Messages In This Thread

Assalamuallikum or Salam o Rehmat/your location?
Shahzaib Khan -- Monday, 19 August 2019, 1:59 pm
Assalam alaikum or Salam o Rahmat?
Dr Shabbir, Florida -- Monday, 19 August 2019, 7:52 pm