Our Beacon Forum

Re: Imam Mahdi in Quran!
By:Mubashir, Canada
Date: Monday, 28 January 2019, 9:22 pm
In Response To: Imam Mahdi in Quran! (Mubashir, Canada)

The Ahmadi, Hamid Ullah who replied to my question above declared himself a Nabi while answering other questions on Facebook. He says:

“......... Naeem Awan meri nabuwwat Allah ki mohbat se he. Kisi ke manne ya ankar karne se khuda ke mursalon ko farq nahin aata.Ibrahim ke baap ne uske khalaf tadbir ki.

Nuh ki biwi aur bete ne takzeeb ki.Lot ki biwi ne Hazrat Lot ko qabool nahin kiye. Yousaf ke bhaion ne aapko andhe kunwain main phaink diya. Masih ke aik hawwari ne monh par thoka khud pakrwa diya.Mohammad sallam ki qoam ne mar mar ke pather lahu luhan kar diya.Husain ko mufti Shureh ne Bagi aur Be Deen qrar dekar maa ahle bait e athar mazalim ka takhta e mashq banaya Hussain ki gardan qalam ker ke neze ki noke par charha di gai poore shehr main munadi kar ke aap ka sar mubarak dikhaya gia. Hakim e waqt ne maar maar kar Imam Malik ka bazoo toar diya. Kore mar mar ke Imam Ahmad bin Hanbal ka chamrah udhair diya gia Yahi haal Imam Abu Huneefa aur Imam Shafi ka howa. Such kehne ki padash main Suqrat ko zehr ka payalah peena para. Mansoor Hallaj ko sooli per kheincha gai.

Meri halat koi judagana nahin.Main apne zakham sirf apne Maula ko dikhata hoon Dunya par mera eat'mad nahin

AL IZZATO LILLAHE JAMIYYA. IZZAT DENI WALI ZAAT BUHAT BAZURG O BAR TAR HE
IS MEDAN MAIN MAIN AKAILA NAHIN MERA YE GAM NAHIN KE KOI MUJHE MANTA HE YE NAHIN MERA GUM AUR RAHAT MERE PEDA KARNE WALE KHUDA SE HE." NA MAN DAR EIN MAYKHANA MASTAM
JUNAID O SHIBLIO, ATTAR SHUD MUST.....”

-------
There you go, once you belief in Nabuwwat after Muhammad [S] such claims are bound to be made.

Messages In This Thread

Imam Mahdi in Quran!
Mubashir, Canada -- Monday, 28 January 2019, 12:41 pm
Re: Imam Mahdi in the Qur'an!
Dr Shabbir, Florida -- Monday, 28 January 2019, 4:47 pm
Re: Imam Mahdi in the Qur'an!
Ali Syed FL -- Monday, 28 January 2019, 8:13 pm
Re: Imam Mahdi in Quran!
Mubashir, Canada -- Monday, 28 January 2019, 9:22 pm