Our Beacon Forum

Re: دکتر شبیر احمد برزگوار *
By:Kianusch , IRAN
Date: Monday, 22 January 2018, 5:03 pm
In Response To: Re: i-Intrepretation of dream, ii-State & protest (Dr Shabbir, Florida)

سلام و احترام خدمت استاد گرانقدر، استاد شبیر احمد

ضمن تشکر از تلاش های ارزشمند شما در طی این سال ها ، در راستای آموزش و روشن ساختن حقایق و آموزه های والای دین اسلام.

"، استاد، آیا این امکان وجود دارد که نسخه ی پارسی آخرین ویرایش ترجمه ی قرآن شما، "قرآن، آنطور که خود شرح می دهد
ویرایش ششم، نیز به صورت آنلاین در دسترس قرار بگیرد؟

دیگر موضوعی که لازم میدانم به آن اشاره کنم این است که لطفا بسم الله الرحمن را که در ویرایش ششم انگلیسی-عربی به صورت عربی در بالای سوره توبه به اشتباه قرار گرفته است را مورد بازبینی و ویرایش قرار دهید. ترجمه انگلیسی بسم الله در آن جا درون پرانتز نبوده و بسم الله عربی نیز در ابتدای سوره نهم، زائد به نظر میرسد.

سپاس فراوان از شما،
کیانوش جهان

Messages In This Thread

i-Intrepretation of dream, ii-State & protest
Kianusch , IRAN -- Sunday, 21 January 2018, 8:34 am
Re: i-Intrepretation of dream, ii-State & protest
Dr Shabbir, Florida -- Sunday, 21 January 2018, 3:45 pm
Re: دکتر شبیر احمد برزگوار *
Kianusch , IRAN -- Monday, 22 January 2018, 5:03 pm
Re: دکتر شبیر احمد برزگوار *
Dr Shabbir, Florida -- Monday, 22 January 2018, 5:58 pm
Re: i-Intrepretation of dream, ii-State & protest
jawaid ahmed,uk -- Monday, 22 January 2018, 9:11 am
Re: i-Intrepretation of dream, ii-State & protest*
Kianusch , IRAN -- Monday, 22 January 2018, 5:28 pm
Re: Finance, dear Jawaid Ahmed
Kianusch , Iran -- Monday, 22 January 2018, 5:55 pm
***** Re: State & protest
Kianusch , Iran -- Thursday, 25 January 2018, 11:48 pm
Re: ***** Re: State & protest
jawaid ahmed,uk -- Saturday, 27 January 2018, 9:23 am
Re: i-Intrepretation of dream, ii-State & protest
Muhammad Rafi Karachi -- Sunday, 21 January 2018, 5:57 pm